Hümik Asit Üretimi Firmaları - Hümik Asit Üreticileri ve Yurt Dışı İhracat Firmaları

      Türkiye'de Hümik Asit Üretimi ve Hümik Asit İhracatı Şirketleri Listesi Hümik Asit

      Hümik Asit Üretim, Hümik Asit Firmaları, Hümik Asit İhracatı, Hümik Asit Üreticileri, Hümik Asit Şirketleri, Hümik Asit İhracat Firmaları


Bizler "MDT Denge Tarım" olarak, temiz çevre ve insan odaklı, sağlıklı üretim anlayışı ile Türkiye genelinde toprak kayıplarını engelleme ve toprağın doğal dengesini korumak amacı ile yoğun bir çalışma içerisine girmiş olup ekolojik tarım biçimine uygun yenilik ve ürünleri ülkemizde kazandırmaya çalışmaktayız. MDT Denge Tarım Değerli üreticiler, Dünyada hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tarım topraklarına yapılan baskı giderek artmaktadır. Topraklardan daha fazla verim almanın önemli iki temel yolu vardır. Bunlardan ilki sulama ve ikincisi gübrelemedir. Uygun olmayan sulama ve gübreleme yöntemleri, toprakların verimliliğinin hızlı bir şekilde yitirilmesine sebep olmaktadır. Yıllardır Türkiye topraklarında yoğun ve bilinçsizce gübreleme yanlış işleme ve sulama yöntemleri sonucunda oluşan problemler, toprakta hızlı çoraklaşmaya yol açmış, toprağın doğal dengesini bozmuş ve topraklarımızı verimsizleştirmiştir. Sulanabilir alanların minimum %80'i 20-30 yıl içinde hızla çoraklaştı. Bütün bunların dışında tarımsal faaliyetlerde insan sağlığı göz ardı edildi. Kimyasallar hayatın bir parçası oldu. Doğa ve insanlar hızla ölüme terk edildi. Çocukların hayatı riske atıldı. Bizler "MDT Denge Tarım" olarak, temiz çevre ve insan odaklı, sağlıklı üretim anlayışı ile Türkiye genelinde toprak kayıplarını engelleme ve toprağın doğal dengesini korumak amacı ile yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ayrıca, ekolojik tarım biçimine uygun yenilik ve ürünleri ülkemizde kazandırmaya çalışmaktayız.